Privatlivspolitik

1. Persondatapolitik for Høng Erhvervsforening

Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, når du indmelder dig/din virksomhed i Høng Erhvervsforening. Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os.

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger Høng Erhvervsforening indsamler og registrerer om dig og din virksomhed, samt hvordan de opbevares og behandles.

1.1. Indsamling af persondata

Ved indmeldelse i Høng Erhvervsforening indsamler vi følgende oplysninger om dig og din virksomhed:

 • Virksomhedens navn
  • Fornavn og efternavn (evt. navn og e-mail på kontaktperson(er))
  • Adresseoplysninger
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Antal ansatte
  • Faktureringsoplysninger, så som cvr. nummer m.v.

De oplysninger, som du udleverer til os, anvender vi til intern registrering. Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt med dig samt skal fakturere for den kvartale/årlige medlemskontingent og deltagelse i vores arrangementer.

De registrerede oplysninger opbevares på Høng Erhvervsforenings mail kartotek samt i vores fakturerings system E-conomic.

Høng Erhvervsforenings sekretær, kasserer samt vores regnskabs assistance hos har adgang til ovenstående registrerede oplysninger.

1.2. Behandling og videregivelse af persondata

1.2.1. Hjemmeside

Ved indmeldelse i Høng Erhvervsforening registreres de oplyste data på www.hoengerhvervsforening.dk. – Herunder med virksomhedsnavn, adresse og postnummer, telefonnummer samt websiteadresse.

1.2.2. Fakturering

Fakturering af den kvartale/årlige medlemskontingent samt for deltagelse i udvalgte arrangementer sker via regnskabsprogrammet E-conomic, der kører på SSL-krypterede websider. Alle oplysninger nævnt i punkt 1.1., lagres hos E-conomic. Dette er udelukkende med det formål at kunne fakturere vores medlemmer korrekt.

Der foreligger en databehandleraftale med E-conomic for at sikre, at de registrerede personoplysninger opbevares korrekt.

1.2.3. Arrangementer

Tilmelding til Høng Erhvervsforenings arrangementer sker via en tilmeldingsformular på www.hoengerhvervsforening.dk. Tilmeldingen går direkte til vores mail john@anderberg.dk, hvortil Høng Erhvervsforenings sekretær registrerer tilmeldingen.

I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Høng Erhvervsforening, kan der forventes en udlevering af deltagerlister. Du kan derfor forvente, at følgende oplysninger om dig udleveres til de øvrige deltagere: Fornavn, efternavn samt hvilken virksomhed, du repræsenterer.

Efter arrangementernes afholdelse skrives der highlights fra arrangementerne og lægges billeder op på vores hjemmeside samt i et nyhedsbrev. Der kan derfor forekomme billeder på hjemmesiden, hvor du som deltager er med på.

1.2.4. Høng Erhvervsforenings bestyrelse

Personoplysninger kan ved efterspørgsel videregives til bestyrelsen.

1.3. Slettepolitik

1.3.1. Arrangementer

Deltagerlister i forbindelse med arrangementer opbevares i op til 15 måneder efter arrangementets afholdelse, hvorefter de slettes. Høng Erhvervsforening anvender ofte deltagerlisterne efterfølgende til at se, hvem der har deltaget i forskellige arrangementer, og om der deraf kan spores en interesse, der kan ligge til grund for kommende arrangementer. Deltagerlisterne gemmes også til administration af fakturering og betaling for deltagelse i arrangementer.

1.3.2. Mails

Mails modtages via mailsystemet Outlook og slettes ved årlig datarevision, når mails bedømmes ikke længere at have nogen relevans – dog op til 36 måneder.

1.4. Rettigheder for medlemmer af Høng Erhvervsforening

Som medlem i Høng Erhvervsforening har du altid ret til:
at få indsigt i, hvilke personoplysninger Høng Erhvervsforening behandler om dig.
at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, som Høng Erhvervsforening har registreret om dig.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Høng Erhvervsforening alle oplysninger, medmindre Høng Erhvervsforening har mulighed for fortsat at opbevare oplysningerne efter en anden hjemmel.
Er behandlingen af personoplysningerne baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvorefter behandlingen vil ophøre, medmindre Høng Erhvervsforening har pligt til at behandle personoplysningerne i henhold til anden lovgivning.
Du har efter skriftlig anmodning til Høng Erhvervsforening mulighed for at få et udskrift af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at få oplyst, hvor længe dine oplysninger opbevares og efter hvilke kriterier.
Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til Høng Erhvervsforening via mail til john@anderberg.in.

1.5. Datasikkerhed

Adgangen til mail samt hjemmesiden, er kun tilgængelig for formanden og sekretæren.

2. Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik og anvendelsen af cookies, er du meget velkommen til at kontakte Høng Erhvervsforening på mail john@anderberg.in.

2.1. Dataansvarlig

Høng Erhvervsforenings sekretær er dataansvarlig for ovenstående registrerede oplysninger.

3. Klagevejledning

3.1. Høng Erhvervsforening

Klager kan mailes til john@anderberg.in

3.2. Datatilsynet

Klager over Høng Erhvervsforenings behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K