Om Høng Erhvervsforening

Driftige handlende tog i 1904 initiativ til at et etablere Høng Haandværker- og Industriforening. Det var 10 håndværksmestre, som 30 april 1904 dannede foreningen. Den første formand hed Theodor Rasmussen. Han var smed og fabrikant. To år senere – på initiativ af købmand Christian Olsen – kom de handlende med i foreningen. Det var ved den lejlighed, at foreningen fik det navn, den har heddet siden – Høng Haandværker-, handels- og industriforening.

Men i hverdagen blev foreningen i de første mange år blot kaldt håndværkerforeningen. Foreningen – vi i dagligdagen betegner med det mere mundrette Høng Erhvervsforening – har fejret 100 års jubilæum i 2004.

Et tilbageblik viser os, at foreningen har sat mange fodaftryk i kommunen og egnens historie. Foreningen var således særdeles aktiv, også i økonomiske henseende ved insamling af midler, da Høng-Hallen blev bygget i 1972. pengene blev imidlertid aldrig brugt til formålet, for kommunalbestyrelsen tog selv initiativ til at opføre hallen.

Siden 1930 har foreningen ejet Teknisk Skole, der dels udlejes til boliformål, dels har været ramme om et rådgivende ingeniørfirma, høreklinik m.m.

Høng Erhvervsforening har fortsat egne lokaler på bygningens andensal. I 1994 tog foreningen initiativ til at opførelse af et fritidshus ved Høng Centret. I årene efter etableringen af Høng Centret, hvor en centerforening og en hovedgadeforening blev etableret, har Høng Erhvervsforening været den samlende enhed for byens erhvervsliv og handel.

I 1999 kunne byens flagallè fejre 50 års jubilæum. Flagalleen blev skabt på initiativ og foranledning af foreningen.

John Anderberg