Informationsmøde om energibesparelser

I samarbejde med VEB inviterer Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Håndværkerforening til informationsmøde om VE-certificering og tilskudsmuligheder for virksomheder og borgere.

Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) systematiserer viden om energibesparelser i bygninger og formidler dette til byggebranchen. Det overordnede mål er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.

Næste år bliver det et krav, at borgere kun kan få tilskud fra bygningspuljen til energirenoveringer og udskiftning af varmeform ved at få en VE-certificeret virksomhed til at udføre arbejdet. Kom og få en masse information om VE-certificering og de nye tilskudsordninger, så du ved, hvordan du kan gøre din virksomhed klar til de nye opgaver og dermed gøre din virksomhed konkurrencedygtig.

Mødet vil indeholde

  • Introduktion til Videnscenter for Energibesparelsers hjemmeside
  • Information om VE-certificering
  • Information om skrotningsordningen
  • Information om bygningspuljen VEB er en del af Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008. Dermed har Videnscenteret bidraget til at kvalificere byggeriets aktører gennem uddannelse og formidling af praktisk og operationel viden. VEB har udviklet flere konkrete værktøjer og løsninger til at opnå energibesparelser samt en guide i bygningsreglementets energikrav.

Seneste nyheder

Byens bedste julebelysning

Høng Erhvervsforening er igen i år sponsor for den årlige julekonkurrence: “Hvem laver den flotteste julebelysning i Høng”. Købmand Mogens Gyldenvang står som vanlig for

Læs mere »
X