Byfilmen om Høng og Gørlev

Byfilmen om Høng og Gørlev

Rundvisning og Borgmestermøde

Medlemmer af HHHIF og Gørlev Erhvervsforening er med ledsager inviteret til
Rundvisning og Borgmestermøde på Kalundborg Rådhus onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.15. Mød:
Borgmester Martin Damm
Dir. Michel Van der  Linden
Erhvervschef Jens Lerager
 
Tilmelding: senest den 1. februar på mail: vb@viggobendz.dk

Høng Erhvervsupport

Har du brug for hjælp til etablereing og bosættelse så spørg Høng Erhvervsforening om hjælp. Vi tilbyder at hjælpe nystartede eller etablerede firmaer og forretninger med at finde et sted at være, eller med at svare på spørgsmål.
Høng Erhvervssupport tegnes af tre personer, som har indsigt i at drive erhvervsvirksomhed, idéudvikling, finansiering og fysiske rammevilkår.
Det er købmand Mogens Gyldenvang, virksomhedsindehaver Arne Mortensen og
filialdirektør i Sparekassen Sjælland i Høng, Flemming Andersen.
- Det handler ikke om at gå professionelle rådgivningsvirksomheder i bedene, men om
at sparre med og bidrage til at sætte ting i værk lokalt, som, vi skønner, har levedygtighed.

Generalforsamling 2019

Foreningen indkalder til Generalforsamling og indbyder samtidig alle medlemmer til spisning kl. 18.00 hvor foreningen er vært ved dagens ret.
Onsdag den 27. februar i Rosenvængets Selskabslokaler, Høng

Tilmeldning til spisning er nødvendig og bedes foretaget senest den 23. februar på mail: ja@anderbergklima.dk
 
Generalforsamling starter kl. 19.00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Jubilæumsfonden
a) Jubilæumsfondens bestyrelse aflægger beretning
b) Forelæggelse af jubilæumsforndens reviderede regnskab til godkendelse
c) Valg til jubilæumsfondens bestyrelse
d) Valg af suppleanter til jubilæumsfondens bestyrelse
e) Valg af jubilæumsfondens revisor
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt
 
Forslag til bestyrelsen kan sendes til ovennævnte mailadresse

Flagallé

En af erhvervsforeningens kendte aktiviteter er opsætning af flagallén i Hovedgaden i Høng. Flagalleen har for længst holdt 50 års jubilæum. Det er de friske sportsfolk fra Høng Gymnastikforening som står for den praktiske del med opstilling og nedtagning.Flagning i Høng

Sct. Hansfest - Høng

Sct. Hansbål
Foreningen arrangerer hvert år Sct. Hansfest i samarbejde med Lions Club Høng.
Der er lagt op til en festlig og hyggelig aften med optræden, båltaler og musik. Fokus er på familien hvor der opfordres til at medbringe madkurven og købe drikkevarerne på pladsen.
 
Teknisk Skole
 Teknisk Skole
 
Den gamle Tekniske Skole på Odinsvej 11 er et minde om, at Høng for 85 år siden også dengang var en driftig skoleby. Skolen blev som bekendt indviet den 12. oktober 1930 og kostede den nette sum af kr. 31.000,- at opføre, ifølge Bent Frandsens jubilæumsskrift fra 2004.